Mẫu hợp đồng đặt cọc chung cư An Bình City từ chủ đầu tư

Mẫu hợp đồng đặt cọc chung cư An Bình City từ chủ đầu tư. Khi mua bán chung cư. khách hàng thường phải làm các thủ tục như, Đặt chỗ mua căn hộ An Bình City, đặt Cọc mua căn hộ An Bình City, ký Hợp đồng mua bán với chủ đầu tư, ký phục lục hợp đồng với chủ đầu tư, Để đảm bảo căn hộ của mình có đầy đủ nội thất như đã cam kết từ chủ đầu tư.

Chúng tôi xin giới thiệu các mẫu hợp đồng Bán chung cư an bình city. Để khách hàng tham khảo trước khi mua mua bán.

Mẫu hợp đồng đặt cọc Mua chung cư green an bình city

 

Mẫu số 1: Bán căn hộ chung cư green an bình city

   PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA CĂN HỘ                                      Số:…………

Tên dự án: An Bình City

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội

Căn hộ/BĐS lựa chọn: ….Tầng:…..  Tòa: ……………

Diện tích tim tường: ……. m2. Diện tích thông thủy: …… m2

Giá Bán : ……………………………………………………………………………………………

BÊN A(BÊN ĐẶT CỌC):

Họ và tên        : …………………………………………………………………………………..

CMND số       : …………………Cấp ngày: ………………..Tại: ……………………………

Hộ khẩu          : …………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..

Điện thoại       : ………………………………………………………………………………….

BÊN B ( BÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC) : 

– Địa chỉ:

– Mã số thuế:

– Đại diện                  Chức vụ: Giám Đốc

– CMND số:.       Cấp ngày :.         Tại:

– Hộ khẩu thường trú

 

THỎA THUẬN CHUNG

  1. Bằng phiếu này, khách hàng đồng ý đặt 01 cọc (một) căn hộ chung cư An Bình City do Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội làm chủ đầu tư.
  • Tiền đặt cọc:…………………….VNĐ ( ……………………………………………)
  • Ngày nộp tiền đợt 1 và ký Hợp đồng: …………………………………………………………
  1. Trong thời gian đặt cọc khách hàng có thể giao dịch hoặc không giao dịch hoặc đổi căn hộ khác (nếu căn hộ đó còn). Nếu khách hàng không giao dịch sẽ bị mất số tiền đặt cọc trên.
  2. Nếu Bên B không có sản phẩm để bàn giao cho bên A theo thỏa thuận thì bên B đồng ý sẽ trả tiền cọc cho bên A với số tiền…………………….VNĐ ( ……………………………………………)

 

  1. Phiếu này được lập thành 02 ( hai ) bản có giá trị như nhau. Khách hàng giữ 01 ( một ) bản, công ty lưu trữ 1 ( một ) bản.
  2. Sau khi khách hàng đã giao dịch đặt cọc thì số tiền đặt cọc này được trừ vào tiền đóng đợt I của tiến độ thanh toán với chủ đầu tư.
  3. Điều khoản bổ sung: ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Hà Nội, ngày ….. tháng …. năm 2016

KHÁCH HÀNG NHÂN VIÊN GD CÔNG TY CP NHÀ RẺ 24H

BÌNH LUẬN