Mặt Bằng Căn Hộ Tòa A7 Chung Cư An Bình CiTy Thành Phố Giao Lưu

Căn hộ chung cư An Bình CyTy được xây dựng trên diện tích trên 57.000m2 nhằm đáp ứng được nhu cầu nhà ở, với tổng số 2732 căn hộ. chung cư an bình city gồm có 8 tòa nhà từ A1 đến A8 khi khách hàng mua căn hộ chung cư an bình city có rất nhiều loại, mẫu căn hộ để khách hàng lựa chọn, mật độ căn hộ từ 10 cho đến 12 căn hộ trên một mặt sàn. 

I, Mặt Bằng Căn Hộ Tòa Nhà A1 Chung Cư An Bình CiTy

1, Mặt Bằng Tòa A7 Chung Cư An Bình CiTy.

mặt bằng tòa a7 chung cư an bình city

★ Tòa nhà A7 cao 35 tầng, có 6 thang máy .

★ Tòa nhà có 1 tầng hầm được liên thông với 8 tòa nhà cùng quần thể

★ Tầng 3 tòa nhà là khu trung tâm thương mại.

★ Từ Tầng 4 trở lên là căn hộ nhà ở dân sinh.

2, Mặt Bằng Căn Hộ Tòa A7 chung Cư an Bình City Thành Phố Giao Lưu.

➤ Mặt Bằng Điển Hình Căn Hộ A1 Tòa A7 Chung Cư An Bình CiTy.

mat bang can ho a1 chung cu an binh city green stars

Mặt bằng căn hộ a1 chung cư an bình city

★ Diện Tích 74,7 m2.

★ Sinh Hoạt Chung ( Sảnh + Khách + Ăn ): 21 m2

★ Bếp: 6,3 m2

★ Phòng Ngủ 1: 14,3 m2.

★ Phòng Ngủ 2: 14 m2.

★ Wc1: 2,7 m2.

★ Wc2: 2,9 m2.

★ Lô Gia 1: 2.5m2

★ Lô Gia 2: 2,9m2

★ Tường Ngăn 3,7 m2

★ Tổng Diện Tích: 74,7 m2

➤ Mặt Bằng Điển Hình Căn Hộ A2 Tòa A7 Chung Cư An Bình CiTy.

mat bang can ho a2 chung cu an binh city

Mặt bằng căn hộ A2 chung cư an bình city

★ Diện Tích 74,3 m2.

★ Sinh Hoạt Chung ( Sảnh + Khách + Ăn ): 22 m2

★ Bếp: 6,2 m2

★ Phòng Ngủ 1: 13,2 m2.

★ Phòng Ngủ 2: 12,7 m2.

★ Wc1: 2,7 m2.

★ Wc2: 3 m2.

★ Lô Gia 1: 2.5m2

★ Lô Gia 2: 3.4m2

★ Tường Ngăn 4,6 m2

★ Tổng Diện Tích: 74,3 m2

➤ Mặt Bằng Điển Hình Căn Hộ B1 Tòa A7 Chung Cư An Bình CiTy.

Mặt bằng căn hộ b1 chung cư an bình city

Mặt bằng căn hộ b1 chung cư an bình city

★ Diện Tích 90.6 m2.

★ Sinh Hoạt Chung ( Sảnh + Khách + Ăn ): 27,5 m2

★ Bếp: 5,8 m2

★ Phòng Ngủ 1: 17 m2.

★ Phòng Ngủ 2: 10.8 m2.

★ Phòng Ngủ 3: 10.6 m2.

★ Wc1: 3.5 m2.

★ Wc2: 3,4 m2.

★ Lô Gia 1: 2.5m2

★ Lô Gia 2: 3.4m2

★ Tường Ngăn 4,2 m2

★ Tổng Diện Tích: 90,6 m2

➤ Mặt Bằng Điển Hình Căn Hộ B2 Tòa A7 Chung Cư An Bình CiTy.

Mặt bằng căn hộ b2 chung cư an bình city

Mặt bằng căn hộ b2 chung cư an bình city

★ Diện Tích 90.6 m2.

★ Sinh Hoạt Chung ( Sảnh + Khách + Ăn ): 27,5 m2

★ Bếp: 5,8 m2

★ Phòng Ngủ 1: 17 m2.

★ Phòng Ngủ 2: 10.8 m2.

★ Phòng Ngủ 3: 10.6 m2.

★ Wc1: 3.5 m2.

★ Wc2: 3,4 m2.

★ Lô Gia 1: 2.5m2

★ Lô Gia 2: 3.4m2

★ Tường Ngăn 4,2 m2

★ Tổng Diện Tích: 90,6 m2

➤ Mặt Bằng Điển Hình Căn Hộ B3 Tòa A7 Chung Cư An Bình CiTy.

Mặt bằng căn hộ b3 chung cư an bình city

Mặt bằng căn hộ b3 chung cư an bình city

★ Diện Tích 83.7 m2.

★ Sinh Hoạt Chung ( Sảnh + Khách + Ăn ): 25,3 m2

★ Bếp: 6.0 m2

★ Phòng Ngủ 1: 15.5 m2.

★ Phòng Ngủ 2: 10 m2.

★ Phòng Ngủ 3: 10 m2.

★ Wc1: 4.0 m2.

★ Wc2: 3.7 m2.

★ Lô Gia 1: 2.7 m2

★ Lô Gia 2: 2.0 m2

★ Tường Ngăn 4.0 m2

★ Tổng Diện Tích: 83.7 m2

➤ Mặt Bằng Điển Hình Căn Hộ B4 Tòa A7 Chung Cư An Bình CiTy.

Mặt bằng căn hộ B4 chung cư an bình city

Mặt bằng căn hộ B4 chung cư an bình city

★ Diện Tích 83.7 m2.

★ Sinh Hoạt Chung ( Sảnh + Khách + Ăn ): 25,3 m2

★ Bếp: 6.0 m2

★ Phòng Ngủ 1: 15.5 m2.

★ Phòng Ngủ 2: 10 m2.

★ Phòng Ngủ 3: 10 m2.

★ Wc1: 4.0 m2.

★ Wc2: 3.7 m2.

★ Lô Gia 1: 2.7 m2

★ Lô Gia 2: 2.0 m2

★ Tường Ngăn 4.0 m2

★ Tổng Diện Tích: 83.7 m2

➤ Mặt Bằng Điển Hình Căn Hộ B5 Tòa A7 Chung Cư An Bình CiTy.

Mặt bằng căn hộ B5 chung cư an bình city

Mặt bằng căn hộ B5 chung cư an bình city

★ Diện Tích 86.5 m2.

★ Sinh Hoạt Chung ( Sảnh + Khách + Ăn ): 26 m2

★ Bếp: 6.5 m2

★ Phòng Ngủ 1: 14.2 m2.

★ Phòng Ngủ 2: 13.2 m2.

★ Phòng Ngủ 3: 11.7 m2.

★ Wc1: 3.3 m2.

★ Wc2: 3.3 m2.

★ Lô Gia 1: 2.7 m2

★ Lô Gia 2: 2.5 m2

★ Tường Ngăn 5.0 m2

★ Tổng Diện Tích: 86.5 m2

➤ Mặt Bằng Điển Hình Căn Hộ B6 Tòa A7 Chung Cư An Bình CiTy.

Mặt bằng căn hộ b6 chung cư an bình city

Mặt bằng căn hộ b6 chung cư an bình city

★ Diện Tích 86.5m.

★ Sinh Hoạt Chung ( Sảnh + Khách + Ăn ): 26 m2

★ Bếp: 6.5 m2

★ Phòng Ngủ 1: 14,2 m2.

★ Phòng Ngủ 2: 13.4 m2.

★ Phòng Ngủ 3: 11.7 m2.

★ Wc1: 3.3 m2.

★ Wc2: 3.2 m2.

★ Lô Gia 1: 2.7 m2

★ Lô Gia 2: 2.5 m2

★ Tường Ngăn 3.0 m2

★ Tổng Diện Tích: 86.5 m2

➤ Mặt Bằng Điển Hình Căn Hộ C1 Tòa A8 Chung Cư An Bình CiTy.

Mặt bằng căn hộ C1 chung cư an bình city

Mặt bằng căn hộ C2 chung cư an bình city

★ Diện Tích 114.5m.

★ Sinh Hoạt Chung ( Sảnh + Khách + Ăn ): 38,4 m2

★ Bếp: 5,8 m2

★ Phòng Ngủ 1: 20,1 m2.

★ Phòng Ngủ 2: 15,7 m2.

★ Phòng Ngủ 3: 14 m2.

★ Wc1: 4,5 m2.

★ Wc2: 5.2 m2.

★ Lô Gia 1: 2,8 m2

★ Lô Gia 2: 4,0 m2

★ Tường Ngăn 4.0 m2

★ Tổng Diện Tích: 114.5 m2

➤ Mặt Bằng Điển Hình Căn Hộ C2 Tòa A7 Chung Cư An Bình CiTy.

Mặt bằng căn hộ C2 chung cư an bình city

Mặt bằng căn hộ C2 chung cư an bình city

★ Diện Tích 114.5m.

★ Sinh Hoạt Chung ( Sảnh + Khách + Ăn ): 38,4 m2

★ Bếp: 5,8 m2

★ Phòng Ngủ 1: 20,1 m2.

★ Phòng Ngủ 2: 15,7 m2.

★ Phòng Ngủ 3: 14 m2.

★ Wc1: 4,5 m2.

★ Wc2: 5.2 m2.

★ Lô Gia 1: 2,8 m2

★ Lô Gia 2: 4,0 m2

★ Tường Ngăn 4.0 m2

★ Tổng Diện Tích: 114.5 m2

Liên Hệ: Ms. Huế : 0988 07 2628

BÌNH LUẬN