CHI TIẾT MẶT BẰNG TÒA NHÀ, CĂN HỘ CHUNG CƯ AN BÌNH CITY

Chung cư an bình city là một tổ hợp sống cao cấp gồm 8 tòa tháp có chiều cao từ 28 đến 35 tầng, tòa nhà (A1, A4, A5, A8) cao 28 tầng, tòa nhà (A2, A3, A6,A7) cao 36 tầng, mật độ căn hộ trên một mặt sàn thoáng có 10 căn hộ trên sàn, giá bán căn hộ chung cư an bình city rất hợp lý.

I, Chi Tiết Mặt Bằng Tòa Nhà A1 Chung Cư An Bình CiTy.

1, Quy Mô Tòa Nhà A1 Chung Cư An Bình City.

mặt bằng tổng thể tòa nhà a1 chung cư an bình cityphạm văn đồng

➤ Tòa Nhà A1 được xây dựng trên lô đất TM1 chung cư an bình city.

➤ Tòa Nhà cao 28 tầng.

➤  Mật Độ Căn hộ hợp lý 10 căn hộ trên một mặt sàn.

➤ Diện Tích Căn Hộ  Từ ( 79,6m2, 89,2m2, 90m2, 95,8m2 ).

A, Mặt Bằng Các Căn Hộ A1 Chung Cư An Bình City.

Mặt Bằng Căn Hộ A1 – A2 tòa Nhà A1 Chung Cư An Bình City.

mặt bằng căn hộ a1-a2 chung cư an bình city

➤ Diện Tích Tim Tường: 79,6 m2.

Diện Tích thông thủy: 74,1 m2.

Phòng Ngủ: 02.

➤ Nhà Vệ Sinh: 02.

➤ Logia: 02.

➤ Hướng:

+ Hướng Cửa: Chính Nam.

+ Ban Công: Chính Bắc.

Mặt Bằng Căn Hộ B1 – B2 tòa Nhà A1 Chung Cư An Bình City.

chung cư an bình green stars

mặt bằng căn hộ b1 – b2 chung cư an bình city

➤ Diện Tích Tim Tường: 95,8 m2.

Diện Tích thông thủy: 89,6 m2.

Phòng Ngủ: 03.

➤ Nhà Vệ Sinh: 02.

➤ Logia: 02.

➤ Hướng:

+ Hướng Cửa: Chính Bắc.

+ Ban Công: Chính Nam.

Mặt Bằng Căn Hộ B3 – B4 tòa Nhà A1 Chung Cư An Bình City.

chung cư an binh city green stars

mặt bằng chi tiết căn hộ b3 – b4 chung cư an bình city

➤ Diện Tích Tim Tường: 89,2 m2.

Diện Tích thông thủy: 83,7 m2.

Phòng Ngủ: 03.

➤ Nhà Vệ Sinh: 02.

➤ Logia: 02.

➤ Hướng:

+ Hướng Cửa: Chính Bắc.

+ Ban Công: Đông Bắc, Tây Bắc

Mặt Bằng Căn Hộ B5 – B6 tòa Nhà A1 Chung Cư An Bình City.

chung cư an bình city

mặt bằng căn hộ b5 – b6 chung cư an bình city

➤ Diện Tích Tim Tường: 90 m2.

Diện Tích thông thủy: 85,1 m2.

Phòng Ngủ: 03.

➤ Nhà Vệ Sinh: 02.

➤ Logia: 02.

➤ Hướng:

+ Hướng Cửa: Chính Bắc.

+ Ban Công: Đông Bắc, Tây Bắc

1, Quy Mô Tòa Nhà A7 Chung Cư An Bình City.

mặt bằng tòa a7 chung cư an bình city

➤ Tòa Nhà A1 được xây dựng trên lô đất TM1 chung cư an bình city.

➤ Tòa Nhà cao 28 tầng.

➤  Mật Độ Căn hộ hợp lý 10 căn hộ trên một mặt sàn.

➤ Diện Tích Căn Hộ  Từ ( 79,6m2, 89,2m2, 90m2, 95,8m2 ).

Mặt Bằng Căn Hộ A1 – A2 tòa Nhà A7 Chung Cư An Bình City.

mặt bằng căn hộ a1-a2 chung cư an bình city

➤ Diện Tích Tim Tường: 79,6 m2.

Diện Tích thông thủy: 74,1 m2.

Phòng Ngủ: 02.

➤ Nhà Vệ Sinh: 02.

➤ Logia: 02.

➤ Hướng:

+ Hướng Cửa: Chính Bắc.

+ Ban Công: Chính Nam.

Mặt Bằng Căn Hộ B1 – B2 tòa Nhà A7 Chung Cư An Bình City.

chung cư an bình green stars

mặt bằng căn hộ b1 – b2 chung cư an bình city

➤ Diện Tích Tim Tường: 95,8 m2.

Diện Tích thông thủy: 89,8 m2.

Phòng Ngủ: 03.

➤ Nhà Vệ Sinh: 02.

➤ Logia: 02.

➤ Hướng:

+ Hướng Cửa: Chính Bắc.

+ Ban Công: Chính Nam.

Mặt Bằng Căn Hộ B3 – B4 tòa Nhà A7 Chung Cư An Bình City.

chung cư an binh city green stars

mặt bằng chi tiết căn hộ b3 – b4 chung cư an bình city

➤ Diện Tích Tim Tường: 89,8 m2.

Diện Tích thông thủy: 83,8 m2.

Phòng Ngủ: 03.

➤ Nhà Vệ Sinh: 02.

➤ Logia: 02.

➤ Hướng:

+ Hướng Cửa: Chính Nam.

+ Ban Công: Đông Bắc vs Tây Bắc

Mặt Bằng Căn Hộ B5 – B6 tòa Nhà A7 Chung Cư An Bình City.

chung cư an bình city

mặt bằng căn hộ b5 – b6 chung cư an bình city

➤ Diện Tích Tim Tường: 90 m2.

Diện Tích thông thủy: 85,1 m2.

Phòng Ngủ: 03.

➤ Nhà Vệ Sinh: 02.

➤ Logia: 02.

➤ Hướng:

+ Hướng Cửa: Chính Nam.

+ Ban Công: Chính Bắc.

Mặt Bằng Căn Hộ B3 – B4 tòa Nhà A7 Chung Cư An Bình City.

chung cư an bình city

mặt bằng căn hộ c1 – c2 chung cư an bình city

➤ Diện Tích Tim Tường: 121,3 m2.

Diện Tích thông thủy: 114 m2.

Phòng Ngủ: 03.

➤ Nhà Vệ Sinh: 03.

➤ Logia: 02.

➤ Hướng:

+ Hướng Cửa: Chính Nam.

+ Ban Công: Tây Bắc.

1, Quy Mô Tòa Nhà A8 Chung Cư An Bình City.

mặt bằng tòa a18chung cu an bình city phạm văn đồng

➤ Tòa Nhà A1 được xây dựng trên lô đất TM1 chung cư an bình city.

➤ Tòa Nhà cao 28 tầng.

➤  Mật Độ Căn hộ hợp lý 10 căn hộ trên một mặt sàn.

➤ Diện Tích Căn Hộ  Từ ( 79,6m2, 89,2m2, 90m2, 95,8m2 ).

Mặt Bằng Căn Hộ A1 – A2 tòa Nhà A8 Chung Cư An Bình City.

mặt bằng căn hộ a1-a2 chung cư an bình city

➤ Diện Tích Tim Tường: 79,6 m2.

Diện Tích thông thủy: 74,1 m2.

Phòng Ngủ: 02.

➤ Nhà Vệ Sinh: 02.

➤ Logia: 02.

➤ Hướng:

+ Hướng Cửa: Chính Bắc.

+ Ban Công: Chính Nam.

Mặt Bằng Căn Hộ B1 – B2 tòa Nhà A8 Chung Cư An Bình City.

chung cư an bình green stars

mặt bằng căn hộ b1 – b2 chung cư an bình city

➤ Diện Tích Tim Tường: 95,8 m2.

Diện Tích thông thủy: 89,8 m2.

Phòng Ngủ: 03.

➤ Nhà Vệ Sinh: 02.

➤ Logia: 02.

➤ Hướng:

+ Hướng Cửa: Chính Bắc.

+ Ban Công: Chính Nam.

Mặt Bằng Căn Hộ B3 – B4 tòa Nhà A8 Chung Cư An Bình City.

chung cư an binh city green stars

mặt bằng chi tiết căn hộ b3 – b4 chung cư an bình city

➤ Diện Tích Tim Tường: 89,8 m2.

Diện Tích thông thủy: 83,8 m2.

Phòng Ngủ: 03.

➤ Nhà Vệ Sinh: 02.

➤ Logia: 02.

➤ Hướng:

+ Hướng Cửa: Chính Nam.

+ Ban Công: Đông Bắc vs Tây Bắc

Mặt Bằng Căn Hộ B5 – B6 tòa Nhà A8 Chung Cư An Bình City.

chung cư an bình city

mặt bằng căn hộ b5 – b6 chung cư an bình city

➤ Diện Tích Tim Tường: 90 m2.

Diện Tích thông thủy: 85,1 m2.

Phòng Ngủ: 03.

➤ Nhà Vệ Sinh: 02.

➤ Logia: 02.

➤ Hướng:

+ Hướng Cửa: Chính Nam.

+ Ban Công: Chính Bắc.

Mặt Bằng Căn Hộ B3 – B4 tòa Nhà A8 Chung Cư An Bình City.

chung cư an bình city

mặt bằng căn hộ c1 – c2 chung cư an bình city

➤ Diện Tích Tim Tường: 121,3 m2.

Diện Tích thông thủy: 114 m2.

Phòng Ngủ: 03.

➤ Nhà Vệ Sinh: 03.

➤ Logia: 02.

➤ Hướng:

+ Hướng Cửa: Chính Nam.

+ Ban Công: Tây Bắc.

Liên Hệ: Ms. Huế : 0988 07 2628

BÌNH LUẬN